KNnews.BG

Информационен портал на град Кюстендил

Как да изберете апартаментно табло?

Как да изберете апартаментно табло?

Апартаментното табло е сърцето на всяка ел. инсталация в дома, така че изборът на правилния компонент в случая е много важен. Кои са отделните видове, тяхното предназначение и особености?

Какво е предназначението на електрическото апартаментно табло

Това обикновено е компонентът, който се монтира във всеки отделен апартамент и отговаря за разпределението на ел. инсталацията в жилището. В голяма част от случаите то се намира в коридора над входната врата или встрани на нея. Във вътрешността си притежава няколко автоматични предпазителя, единият от които е главният. Неговото изключване прекъсва електроподаването в жилището. Останалите отговарят за защитата при претоварване или късо съединение в един от кръговете на инсталацията в апартамента.

Кои са отделните използвани видове

Апартаментното табло за дома съдържа всички автоматични предпазители или бушони. Чрез тях може да се преустанови електроподаването към отделна стая от жилището или към конкретен електроуред, в случай че се налага извършване на ремонт по инсталацията, без да се спира токът навсякъде. Обикновено подобна кутия е миниатюрна и пластмасова.

Съществуват и трифазни модели, с различна схема на свързване от монофазните, които са метални и значително по-големи от намиращото се в жилището. Те са външни и основни за блока, поради което са снабдени с трифазен ток, който после се разпределя. Във вътрешността са разположени главните предпазители и измервателни уреди, като електромерите за всяко от жилищата. Те се монтират във входа и притежават прозрачен стъклен прорез, позволяващ записването на показанията на електромерите, без нужда от отваряне на основната врата.

Как да направите най-подходящия избор

Апартаментно табло

Ето главните особености при извършване на избор на апартаментно табло:

  • размерът — избира се въз основа на броя измервателни уреди и автоматични предпазители;
  • използваният материал за изработка — вътрешното може да е изработено както от метал, така и от пластмаса, като най-разпространени са вторите;
  • начините за инсталиране — надземни и вградени, където при първите кутията е изпъкнала, а при вторите е вградена и по-естетически прилежна;
  • влагозащитата — при монтиране на външно апартаментно табло то може да е метално и да има степен на влагозащита IP55 или IP65. В този случай не е необходимо монтирането на допълнителна предпазна козирка. При монтаж под навес е достатъчна степен на влагозащита IP44 или IP54.