KNnews.BG

Информационен портал на град Кюстендил

Скрита камера и разследваща журналистика

Онези от вас, които проявяват съществен интерес по темата, свързана с журналистиката, вероятно познават и на една нейна специфична сфера. Говорейки за разследващата журналистика, няма как в съзнанието ни да не изникнат разплитане на случаи, разследвани на заплетени ситуации и изясняване на истината чрез всички възможни способи. Именно за един от тях ще говорим по-обстойно днес – ако сред вас има хора, които биха искали да се занимават с разследваща журналистика, то не би било лошо да имат предвид, че работата със скрита камера би била особено ползотворна за тях.

Къде е връзката между разследващата журналистика и скрита камера?

Предмет на разследващата журналистика са често случаи, които изискват особено задълбочено вглеждане, издирване на информация и позоваване на множество източници, за да се достигне до заветната истина. По пътя към достигането до нея, често на разследващия журналист му се налага да използва допълнителна помощна техника – тук говорим за диктофон и скрита камера. Записването на разговори, независимо дали като аудио или видео, често е от съществено значение за развитието на даден случай. Разказите на очевидци, както и множество доказателства биха могли да бъдат запечатани на скрита камера.

Малките й размери пък позволяват журналистът необезпокоявано да предприеме своето заснемане, без да рискува да бъде уловен. Много от случаите, поверени за разплитане на разследващата журналистика, бележат неимоверен успех именно благодарение на ползването на скрита камера. Не едно и две самопризнания са били запечатвани на такова устройство – ето защо те са от съществено значение.

Какви са предимствата на всяка скрита камера?

Устройството, което наричаме условно скрита камера, е малко и компактно – това не е никак без значение, особено когато говорим за сферата на разследващата журналистика. Безспорно бихме могли да кажем, че благодарение на скрита камера един случай би могъл да бъде доведен до евентуален завършек. Хвърлената светлина върху събитията чрез функционалността на скритата камера я прави едно извънредно важно устройство от оборудването на всеки разследващ журналист. Смело бихме могли да кажем, че наличието на скрита камера изключително много помага истината да възтържествува – не случайно направените записи с такова устройство имат голяма тежест в съда, ако говорим за криминален случай, който изисква последващо и допълнително разследване.

Скрита камера би могла да бъде носена и от самия журналист, удобно вградена в предмет, който той използва ежедневно и в никакъв случай не би биел на очи. Скрита камера разполагаме в химикали, флашки, че дори и в спортни часовници – кой би заподозрял, че именно някой от тези предмети е оборудван с такова устройство? Ето защо упоменахме, че малките размери на камерата я правят много удобно средство за разкриване на истината и разплитането на случаи и ситуации.

Скрита камера може и спокойно да се монтира предварително в обособено за целта помещение. Статичното им поставяне отново би могло да бъде скрито и незабележимо – ако избирате този подход на работа, уверете се, че заснеманият ъгъл е точно онзи, който ще ви осигури максимална видимост и чрез който ще съумеете да съберете всичката информация, която би ви била необходима. Скрита камера и диктофон от SPY.BG са сред задължителните елементи от арсенала на всеки разследващ журналист.