KNnews.BG

Информационен портал на град Кюстендил

Планиране и процеси за събаряне на сгради

Сигурността следва да бъде приоритетна задача за всеки изпълнител на подобно начинание. Ето защо е от съществено значение за операции от такъв мащаб да се доверяваме само на доказали се във времето професионалисти.
етапи по събаряне на сгради

Събарянето и унищожаването на сгради се изисква по няколко причини. В този текст синтезирано ще опишем етапите, през които преминава един цикъл по събаряне на сгради.


Както знаем, всяка конструкция има свой определен „жизнен цикъл“, след изтичането на който въпросната сграда следва да бъде демонтирана или унищожена. Това, разбира се, се прави от съображения за сигурност – в момента, в който една сграда спре да „бъде в срок“, то тя става опасна за живущите в и около нея.

Термините „събаряне“ и „разрушаване“ означават деструкция, унищожаване или демонтиране на части от конструкцията. В тези процеси обикновено се включват няколко етапа, всеки един от които е изключително важен и не може да бъде пренебрегнат или пропуснат. Най-условно казано, това са проучването, отстраняването на опасни материали, вещества и елементи, подготовката на плана за действие и взимането на адекватни мерки за безопасност.

Проучване на събаряне на сгради

Най-просто казано, това означава взимането под внимание на различни параметри на структурата и заобикалящата я среда. В това проучване се събира информация относно типа материали, използвани при строежа, използването на сградата преди стартиране на разрушаването, наличие на опасни материали и елементи вътре в нея, заобикалящата я среда и наличието на други сгради в непосредствена близост. Относно структурната страна на въпроса, там вниманието се съсредоточава върху метода на строене, структурните система и условия, общото състояние на сградата.

Премахване на опасни елементи

Всички азбестови материали, радиоактивни такива или леснозапалими следва да бъдат изведени от сградата преди стартирането на нейното разрушаване.

Подготовка за извършване на събарянето

Изготвя се детайлен план по разрушаването, който взима под внимание локацията на сградата, дистанцията й от други конструкции, улици и прочее тип структури, мерките за безопасност, които следва да се вземат и стриктно да се следват. От съществено значение е и ориентировъчно да се предвиди времето, което би било необходимо, за да се извърши процесът по събаряне на сграда.

Мерките за безопасност са от ключово значение

Всички работници, инженери и изпълнители, работещи по проекта, следва да бъдат щателно и детайлно инструктирани относно начините, по които ще се гарантира безопасното протичане както на самия процес, така и на участниците, които ще вземат участие в него. Сигурността следва да бъде приоритетна задача за всеки изпълнител на подобно начинание. Ето защо е от съществено значение за операции от такъв мащаб да се доверяваме само на доказали се във времето професионалисти.

Вашият коментар