KNnews.BG

Информационен портал на град Кюстендил

БЧК- Кюстендил ще продължи раздаването на хранителни продукти на уязвими български граждани

В изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица,  Българският Червен кръст – Кюстендил  информира, че раздаването на хранителни продукти по програмата в ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ще ПРОДЪЛЖИ в периода:
19.02. – 28.02.2020 г., работно време 14.00 – 16.30 ч. /в работни дни/

Всеки правоимащ, включен в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получи по 24,570 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 2 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати белени – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; консерва риба – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио – 4 литра.

Право на подпомагане по програмата имат:
• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.;
• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019 г.;
• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;
• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

ПОМОЩТА СЕ ПОЛУЧАВА ЛИЧНО, ОТ ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ, С ЛИЧНА КАРТА ИЛИ ОТ ДРУГО УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЯЩО  СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
ЛИЧНА КАРТА НА ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ;
ЛИЧНА КАРТА НА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ;
ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, ПОДПИСАНО ОТ ПРАВОИМАЩОТО И УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ /копие, от което остава в БЧК/.
ВРЕМЕННИЯТ ПУНКТ СЕ НАМИРА НА АДРЕС:
гр. КЮСТЕНДИЛ, ул. „ПЕТЪР БЕРОН” № 26 /бивша търговия на едро/

Р А Б О Т Н О    В Р Е М Е
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
14.00 ч. -16.30ч.

Автор: Дарик Кюстендил. Източник: Dariknews

Вашият коментар