KNnews.BG

Информационен портал на град Кюстендил

2469 са регистрираните безработни към края на януари

2469 лица е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил в края на месец януари 2020 година. Равнището на безработица /9.3 %/.
 
Община Кюстендил – 2346 лица и равнище на безработица – 9.1%
Община Невестино  –    88 лица и равнище на безработица  – 14.3%
Община Трекляно    –   35 лица и равнище на безработица – 19.4%
 
Структурата  на регистрираните  безработни лица по професионален признак е следната:
 
-работническа професия 572 лица /23.2%/ от общо регистрираните;
-специалисти  572 лица /23.2%/;
-без специалност и професия 1325 лица /53.6%/ от общо регистрираните;
 
 Структурата  на регистрираните  безработни лица по образование е следната:
 
с висше образование 226 лица /9.2%/;
със средно образование са регистрирани 170 лица /6.9%/;
със средно специално и професионално образование 902 лица /36.5 %/;
с основно образование са регистрирани  359 лица /14.5%/;
с начално образование са регистрирани 812 лица /32.9%/;
 
 Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на м.януари: 1386 са жени /56.2%/, 200  са лицата с намалена трудоспособност /8.1 %/, 395 са младежите до 29 години /16%/, 883 са лицата над 50-годишна възраст /35.8%/ и 884 са регистрираните продължително безработни лица /35.8%/  от общо регистрираните.
Входящия поток през м.януари обхваща 330 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца  276 лица.

Източник: Dariknews

Вашият коментар