KNnews.BG

Информационен портал на град Кюстендил

Намаляват кражбите в област Кюстендил

Престъпленията против собствеността на гражданите са основни форми на престъпна дейност в областта през 2019 г. , като тенденцията през последните години е към снижение, сочи отчетът на ОД на МВР Кюстендил .

В сравнение с предходната година намалението в абсолютен размер е със 71 броя. Същите представляват 45,5 % от всички регистрирани престъпления, докато през 2018 година делът им е 47,4 %.
От регистрираните 603 престъпления против собствеността са разкрити 24.05 % . За 2019 г. грабежите са 8 – намаление с 4 броя, разкрити са 6, или 75 %.
Най-масовите престъпни деяния са кражбите, засягащи голяма част от населението в областта.
 Тенденцията при тях е към намаление.

Делът им е 35.2 % от всички регистрирани престъпления за 2018 г., а за 2019 г. е 30.5 %.

Намалението при джебчийските кражби е от 36 на 13 бр., разкриваемостта при тях е 23.08 %;при взломните кражби е от 52 бр. на 40 бр., разкриваемостта им е 25 %; при домовите кражби – от 102 бр. на 71 бр., разкриваемостта им е 23.94 %; от магазини – от 39 бр. на 31 бр., разкриваемостта им е 48.39 %;  при кражбите на части и вещи от МПС – от 40 бр. на 34 бр., разкриваемостта им е 26.47 % (увеличена е повече от 2 пъти).

Кражбите от офиси запазват нивото си от предходната година –  3 бр.

Групата на общоопасните престъпления бележи намаление, разкритите са  76.64 %. Основна част в тази група отново заемат престъпленията по транспорта – 224 бр. (270 бр. за 2018 г.), разкрити от тях са 92.41 %.
Регистрирани са 48 палежа, а през 2018 г. броят им е бил 30.

 През 2019 г. намаление  бележи престъпната дейност, свързана с измами, включително  и по телефона – 16 регистрирани случая при 19 за 2018 година. Разкрити са  56.25 %.По останалите неразрешени до момента случаи се работи активно. Води се и активна превантивна дейност в тази посока.

Източник: Dariknews

Вашият коментар