KNnews.BG

Информационен портал на град Кюстендил

Над 30 години точили незаконно вода от язовир „Дяково“

27 незаконни водохващания от канали на язовир „Дяково“ откриха и затвориха като превантивна мярка за повишаване нивото на язовира от „Напителни системи” в Дупница, каментират експерти. Някои от нелегалните свързвания са отпреди 30 години. Комисия и екип на „Напоителни системи“ минали през имоти и дворове в най-голямото село в региона – Яхиново, където открили такива нелегални водохващания. Както и в района на село Пиперево, където са десетките автокъщи на изхода на Дупница. „Вече не ползваме язовирската вода. Само тази на ВиК-Дупница. Това създава проблеми за домакинствата в по-горната част на селото. Дано да има валежи пролетта и проблемите да се решат“, надява се кметът на Яхиново – Софка Скоклева.

При посещенето си в Дупница по друг повод наскоро министърът на околната среда Емил Димитров  обяви, чe в нaчaлoтo нa вoдoxвaщaнeтo зa язoвиp „Дяĸoвo“ вoдaтa e c дeбит 110 литpa в ceĸyндa, а пocтъпвaщaтa в язoвиpa вoдa e едва c дeбит 10 литpa в ceĸyндa. Paзлиĸaтa oтивa в нeзaĸoнни вoдoxвaщaния пo трасето, добави министърът. Той лично вървял с екипите, които вдигали капаците на шахтите, за да установят дали хващанията по каналите за язовир „Дяково“ са регламентирани, или не.

Проверки на Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ (БДЗБР) през последния месец установи нарушения и на други язовири .

За язовир „Студена“ беше констатирано ползване на 650 куб. метра от „Стомана Индъстри“ и 74 куб. метра от „Топлофикация – Перник“, въпреки че в графика за януари на „ВиК“-Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. куб. метра. За констатираните нарушения на двете предприятия ще бъдат наложени санкции. Не са констатирани надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир „Студена“ за питейно-битово водоснабдяване.

За язовир „Дяково“ е  констатирано превишение на ползваните водни обеми през месец януари от „ТЕЦ – Бобов дол“, за което е  съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение. Също така е установено, че на 03.12.2019 г. „Аква Пауър Груп“ е ползвал водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Дяково“, въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на водни обеми от фирма „Делектра“, през месец януари 2020 г., чрез ВЕЦ „Мало село“ също ще бъде съставен акт.

За обезпечаване на водния обем на язовир „Дяково“ БДЗБР  провери фирмите „Ай Ви Пи Комършъл“ „Балканфарма-Дупница“ и „Хидрострой-Рилци“, както и за зона „Пиперево“ на гр. Дупница. Бяха пломбирани кранове за преустановяване на техническата възможност за ползване на води за промишлени цели. На „Ай Ви Пи Комършъл“ беше дадено предписание за монтиране на второ измервателно устройство. На ВЕЦ „Джерман“ беше пломбирана савачна врата, за да се осигури, че цялото водно количество се подава към яз. „Дяково“. Установено беше също, че „Автомагистрали -Хемус“ са ползвани водни обеми от яз. „Дяково“ без необходимото за това основание по Закона за водите, за което на дружеството ще бъде съставен акт.

При съвместни проверки на БДЗБР и „Напоителни системи“ бяха установени общо 29 нерегламентирани отклонения, чрез които се е ползвала вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до яз. „Дяково“. 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири. Две от отклоненията са в село Червен брег, две – в с. Блатино, едно – в с. Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в село Яхиново, Община Дупница, като шест от тях са открити и запечатани от служители на „Напоителни системи“ ЕАД и БДЗБР. Установените отклонения са към обекти – частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона „Пиперево“ и „Хидрострой Рилци“, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено. Проверките на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. „Дяково“ продължават.

След проверка на МВЕЦ „Яхиново“ (собственост на ВЕЦ „Яхиново“ ООД, гр. София) е пломбирана клапа, за да се  преустанови техническата възможност за постъпване на води от яз. „Дяково“. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост.

На язовир „Пчелина“ е извършена проверка на МВЕЦ „Пчелина“, като той не е работел. Справка от „ЧЕЗ Разпределение България“ обаче установява, че МВЕЦ „Пчелина“ е работил на 05.10.2019 г. БДЗБР ще наложи санкция.

Автор: Кирил Иванов. Източник: Kmeta.bg

Вашият коментар