KNnews.BG

Информационен портал на град Кюстендил

Счетоводни услуги и цени – въпрос, който интересува всички собственици на бизнес

Счетоводни услуги и цени – въпрос, който интересува всички собственици на бизнес

Наличието на собствен бизнес предполага както осигуряването на доходи и печалби, така и сблъскването с разходи. Може би едни от най-важните и основополагащи такива срещаме при счетоводни услуги цени – счетоводните услуги, които е повече от задължително да внедрим в бизнеса си и за които, съвсем естествено, следва да си платим.

Ако сте собственик на новооткрит бизнес и сте изправени пред въпроса, касаещ счетоводни услуги, то вероятно имате множество питания. Едно от тях вероятно е свързано с начина, по който счетоводителите и счетоводните къщи образуват своите цени. Редно е да споменем, че при ценообразуването се взимат под внимание редица фактори, които пряко участват в процеса по обявяване на дължимите суми. Допитахме се до специалистите от Juen за малко повече информация. Ето какво научихме и бързаме да го споделим с вас.

Счетоводни услуги цени – как се образуват и от какво зависят?

Най-общо казано, бихме могли да упоменем три критерия, които счетоводните фирми, къщи и счетоводители взимат предвид, когато образуват своите цени за клиенти.

Първият, разбира се, касае големината на фирмата, а за това една счетоводна къща би могла да се ориентира по необходимостта от осъществяване на ДДС регистрация. Законът в България задължава всяка фирма, генерираща голям годишен оборот, да се регистрира по ДДС. Това е безусловен ориентир за счетоводителите – голямата фирма изисква повече счетоводна дейност, както и осчетоводяване на ДДС декларациите.

Важно е и да се вземе предвид броят документи, с които фирмата работи на ежемесечна и ежегодна база. Именно документите са основните неща, с които един счетоводител се занимава. Ако документацията е с голям обем, то това е повече от логична и сигурна предпоставка, че счетоводните услуги също следва да са по-обширни. Оттам се определя и цената, която фирмата следва да заплати.

На трето място, но не и по важност, споменаваме критерия, касаещ броят осигуряващи се служители, назначени към дадената фирма. Уточняваме, че в тази бройка влизат и самооосигуряващите се лица, ако такива има към фирмата. Големият брой служители са предпоставка за също повече счетоводна работа на ежемесечна база. Този белег не е никак без значение, когато говорим за ценообразуване на счетоводителите.

Немислимо е да разполагате с успешен и добре ръководен бизнес, ако не разполагате със счетоводни услуги. Честа практика е големите фирми да се снабдяват със собствен счетоводен отдел и да си наемат счетоводители. При малките и средни бизнеси, обаче, практиката посочва ориентир в посока на месечните абонаменти към счетоводни къщи. Който и вариант да е най-изгоден за вас, следва да знаете, че не може бизнесът ви да съществува без счетоводство. Направете своя избор внимателно.