Екоинспекциите са извършили 40 проверки по Черноморието

Регионалните инспекции във Варна и Бургас са проверявали сигнали и жалби на граждани, медии и НПО за дейности, нарушаващи природните местообитания – пясъчни дюни, спазване на режимите в защитените територии, замърсявания с битови и строителни отпадъци, нерегламентирано заустване на отпадъчни води.

Издадени са 11 предписания по Южното Черноморие, 9 АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) от РИОСВ Бургас, и 12 на ИАГ – за нарушения на Закона за горите (актовете са съставени от проверка през последната седмица). Връчени са 3 покани за съставяне на АУАН и 2 ПАМ (Принудителна административна мярка) за спиране на дейност от РИОСВ-Бургас.

На 27 и 28 юли 2015 г. РИОСВ – Варна, Агенцията по горите и Националната асоциация “Българско Черноморие” провериха 7 проблемни, предимно дюнни природни местообитания, в близост до плажната ивица, които попадат в 12 защитени зони от Натура 2000. Проверките включиха обекти от плажовете на Шкорпиловци, Камчийски пясъци, Черноморец (до Варна), Граничарски плаж (до Дуранкулак), Крапец – север и юг, община Шабла, плажа на с. Тюленово. Не са установени унищожаване на природни местообитания, нарушаване целостта на дюните и режимите на защитените зони. В резервата “Ропотамо” и защитената местност “Бегликташ – Ропотамо” две АТВ-та са преминали през дюните през почивните дни. За съставяне на АУАН на нарушителите е искана информация от ОД на МВР.

По сигнал на “Българско Черноморие” до ИАГ за увреждане на природата от диво къмпиране в 7 обекта в Черноморските общините Бяла, Несебър, Созопол, Приморско и Царево е извършена съвместна проверка. Границите на защитените територии са маркирани, има информационни табели и не са установени нарушения. В режимите на защитените зони, в които попадат проверените обекти, няма забрана за къмпингуване. Съставени са актове от полицията по наредбите на общините за забрана за къмпиране извън определените за това места и 12 от РДГ-Бургас за палене на огън през пожароопасния сезон в горска територия и за незаконна сеч.

До края на летния сезон екоинспекциите във Варна и Бургас планират, съвместно с Агенцията по горите и НА “Българско Черноморие”, още 16 проверки (7 по Северното и 9 по Южното Черноморие).